Adalet ve Kalkınma Partisi’nin görevde olduğu 22 yıl boyunca İMAR AFFI birçok kez gündeme gelmiş ve birçok kez İmar Affı UYGULANMIŞTIR. Ak Parti Döneminde Çıkarılan İmar Aflarının yanında başka siyasi parti ve siyasetçilerin de İmar Affı’nı desteklediği ve seçim vaadi olarak savunduğu tarihi kaynaklarda mevcut. İşte o İmar Affı gerçekleri.

İmar Affı Nedir ?

Basitçe söyleyecek olursak; kaçak yapılan, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olmayan, deprem afet bölgesinde olan, hakkında yıkım kararı olan ruhsatsız binalar hakkında devlet ve vatandaş arasında yapılan bir anlaşmadır. Ülkemizde de çok sayıda kaçak yapı olduğu bilinmektedir. Belediyeler ve halk arasında bu konudan dolayı çok fazla mahkeme dosyası bulunmaktadır. Burada da İmar Affı ya da diğer ismiyle İmar Barışı getirilerek kaçak ve uygunsuz olan bu yapılar kayıt altına alınıyor. Buna İmar Affı deniliyor.

Ülkemizde Ak Parti Döneminde ve öncesinde birçok kez İmar Affı uygulaması gerçekleştirildi. Ak Parti Yöentimi boyunca 2003 yılından günümüze çıkarılan İmar Afları aşağıdakilerdir.

  • 2003 : Madde 4833 : 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu.
  • 2003 : Madde 5027 :”Yapı kullanma izni verilmeyen yapılara belediyelerce alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik bağlanabilir” hükmü getirildi.
  • 2005 : Madde 5377 : “Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişiler ile bu yapılara elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişilerin, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları” engellendi.
  • 2005 : Madde 5398 : Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.
  • 2008 : Madde 5784 : Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
  • 2012 : Madde 6306 : 2012 yılında gelindiğinde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak af nitelikli işlemlerin süresi üç yıl uzatıldı.
  • 2015 : Madde 6639 : 2015 yılında ise af niteliğindeki üç yıllık süre uzatma kararı, altı yıla çıkarıldı.
  • 2018 : Madde 5398 : İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınmasıyla bu yapılara yasallık kazandırmak amaçlandı.

Ak Parti Döneminde çıkartılan İmar Aflarıyla yüksek bütçelerde de para da devletin kasasına girmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Bakanların çıkan bu kanunlarla ilgili birçok mitingde ve konuşmada açıklamalarını bulabilirsiniz.

Aşağıdaki Linkte Deprem Şehirlerinden Olan MALATYA – HATAY – KAHRAMANAMARAŞ için çıkarılan İmar Affıyla ilişkili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konuşmalarını görebilirsiniz.

NOT : İmar Aflarının Detayları ve Maddeleriyle İlgili Kapsamlı Yazıları Mimarlık ve Siyasal Sayfalar Üzerinden Bulabilirsiniz. Ya da Bizim Sizlerle Paylaşmış Olduğumuz Resmi Sayılar Üzerinden de İnceleme Yapabilirsiniz.

Kategoriler: DOĞRU